OMR Grupa stala uz „The Working with Cancer pledge“

Ovu globalnu inicijativu je pokrenuo Publicis u Davosu i potpisale su je mnoge velike svetske kompanije

Među prvima u Srbiji, OMR Grupa je javno podržala globalnu inicijativu pod nazivom „The Working with Cancer pledge“. U ime Grupe, ovu inicijativu je potpisao njen potpredsednik Siniša Pratljačić i tako jasno istakao brigu za zaposlene kao jedan od osnovnih postulata na kojima počiva svaka uspešna kompanija, kao i OMR Grupa.

Cilj inicijative je destigmatizacija na radnom mestu obolelih od raka i drugih teških hroničnih bolesti koje zahtevaju intenzivno lečenje, jer po podacima dobijenim istraživanjima čak 50% obolelelih od raka ima strah da o svojoj dijagnozi obavesti poslodavca zbog straha od gubitka posla. Sa druge strane, o značaju podrške na radnom mestu govori i činjenica da je čak 92% ispitanika izjavilo da im je ova podrška kolega bila značajna i uticala je na njihovo zdravstveno stanje.

Ovu globalnu inicijativu je pokrenuo Publicis u Davosu i potpisale su je mnoge velike svetske kompanije, a sadrži sledeće odredbe:

1. Obezbedićemo posao, zaradu i benefite za sve zaposlene sa dijagnostifikovanim kancerom, za najmanje jednu godinu, čime dobijaju priliku da budu fokusirani na svoje zdravstvene tretmane.

2. Svi zaposleni će imati individualni tretman i peronalizovu karijernu podršku po povratku na posao.

3. Svi zaposleni sa dijagnostifikovanim rakom će imati pristup kolegama volonterima koji su posebno obučeni za pružanje podrške.

4. Svi zaposleni koji su primarni pružaoci pomoći za pacijente u njihovoj užoj porodici, dobijaće posebno definisanu ličnu i profesionalnu podršku kroz fleksibilnost u vremenu i zadacima na poslu, kako bi sačuvali energiju potrebnu da pruže podršku kao primarni pružaoci pomoći.

5. Individualne dodatne mere podrške koje sama kompanija odredi. OMR Grupa je inicijativu potpisala tokom Kopaonik biznis foruma, a svojim primerom želi da pozove i druge srpske i regionalne kompanije da se priključe inicijativi “The Working with Cancer Pledge”.

OMR Grupa je inicijativu potpisala tokom Kopaonik biznis foruma, a svojim primerom želi da pozove i druge srpske i regionalne kompanije da se priključe inicijativi “The Working with Cancer Pledge”.