Kompanije

OMR GROUP

Srbija

OMR holding je osnovan početkom 2021. godine, a u svom sastavu trenutno ima 15 kompanija.

Holding je razvio sistem poslovanja fokusiran na različite, ali povezane aspekte nekoliko industrija, a pre svega automobilske industrije. Radi se o koordinisanom sistemu, koji klijentima omogućava da na jednostavan način obave različite procedure vezane za vozila – od kupovine novog ili korišćenog vozila, preko servisa, tehničkog pregleda, auto osiguranja, lizinga, limo servisa, rent-a-car usluga i drugih.

Misija OMR holdinga je da unapređuje pristupe poslovanju kako bi inspirisao rast, inovacije i povezao kompanije u okviru rastućeg poslovnog sistema.

OMR GROUP

Ostoja Mijailović

Predsednik grupe

Petar Gavranović

Potpredsednik

Siniša Pratljačić

Potpredsednik

Tamara Đenić

Finansijski direktor

dr Mihailo Lujak

Direktor za Real Estate