Kompanije

MiOS MOBILITY

Srbija

Crna Gora

MIOS Mobility je specijalizovana firma za pružanje usluga dugoročnog zakupa za nova laka i teška komercijalna vozila, građevinske mašine, poljoprivrednu mehanizaciju, medicinsku i IT opremu i ostala osnovna sredstva, u skladu sa zahtevima i potrebama korisnika naših usluga.

Sarađujemo isključivo sa ovlašćenim renomiranim proizvođačima i distributerima. Sve vrste servisiranja i održavanja rade se u ovlašćnim servisima sa originalnim delovima. Pored Srbije, kompanija uspešno posluje i na tržištu Crne Gore.

Direktor

Goran Grujanic

Goran Grujanić

Direktor