Ostoja Mijailović, predsednik OMR Group, izabran je za novog člana Upravnog odbora Komore italijansko-srpskih privrednika

Ostoja Mijailović, predsednik OMR Group, izabran je za novog člana Upravnog odbora Komore italijansko-srpskih privrednika na Skupštini članova, održanoj 21. marta 2024. godine. OMR Group je dugogodišnji partner mnogih italijanskih kompanija i dodatnim angažovanjem g. Mijailovića u Komori ovi odnosi i saradnja će se podići na još viši nivo.